A Szegedi Tudományegyetem kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének menedzselése

A Szegedi Tudományegyetemen a kutatás-fejlesztési és innovációs feladatokat, amelybe beletartozik az SZTE ipari kapcsolatainak menedzselése, kutatói tevékenység népszerűsítése, a szellemi tulajdon-portfoliójának építése, kezelése és hasznosítása, a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság látja el. A hasznosítás érdekében az igazgatóság feladata a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó forrásszerzés ösztönzése, projektfejlesztés és a nyertes projektek megvalósításának szakmai támogatása. A feladatkörhöz tartoznak továbbá az egyéni kutatói ösztöndíjakhoz, a hazai K+F pályázati kiírásokhoz, valamint az Európai Bizottság pályázataihoz, kiemelten a Horizont 2020 Keretprogramhoz kapcsolódó koordináló és támogató szakmai feladatok.


Az SZTE szabadalmi portfóliójában több mint 40 szellemi alkotás található, melyek közül számos már üzleti hasznosításra került licencia megállapodásokon, illetve az erre a célra alakult spin-off vállalkozásokon keresztül. Jelentős az ipari partnerek kutatás-fejlesztési igényeinek teljesítése érdekében végrehajtott kutatási tevékenység, amely 2008-2013 között összesen 4174 millió Ft bevételt jelentett. Az SZTE partnerei között számos haza és nemzetközi nagyvállalat található, továbbá az Igazgatóságnak együttműködési megállapodása van Japán egyik legrangosabb oktatói és kutatási intézményének, a Kiotói Egyetem technológia transzfer irodájával (Kansai TLO co., LTD). A Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság kiemelt figyelmet fordít az egyetemi kutatási eredmények disszeminációjára is, így az egyetemen működő kiemelkedő kutatócsoportokat, az általuk folytatott kutatómunkát, nyújtható szolgáltatásokat és műszerparkot a széles közönség számára nyomtatott kiadványokban, egyetemi honlapokon, a havonta megjelenő Innovációs és Pályázati Hírlevélben, valamint az SZTE Tudástérképben mutatja be.
 

SZTE Spin-off vállalkozásai:

CE Optics Természettudományi és Kutató Kft
Első Magyar Biogáz Kft.
Hilase Kft.
InnoGeo Nonprofit Közhasznú Kft.
Nanocolltech Kft.
SMART Dental Fogtechnikai Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Tonosoft Orvostechnikai és Kutatás
Fejlesztési Kft.

Kiemelt hazai és nemzetközi ipari partnerek:

Egis Gyógyszergyár Zrt.
Ericsson Hungary
GE Healthcare Magyarország
Magyar Telekom Nyrt.
Mol Nyrt.
Nokia
Richter Gedeon Nyrt.
Solvo Biotechnológiai Zrt.
Telenor Magyarország Zrt.
Teva Magyarország