Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés - GINOP-2.1.7-15

Magyarország Kormányának Felhívása a vállalkozások számára, a vállalati K+F+I kiadások GDP-hez viszonyított arányának növelése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítését. Kiemelt cél a K+F+I együttműködések elterjesztése és a kiválóság felkarolása, illetve a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I lehetőségeinek ösztönzése. A cél elérését a Kormány az önállóan kutatás-fejlesztési, valamint innovációs tevékenységet végző vállalkozások támogatásával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

- a benyújtott támogatási kérelmekről az adott értékelési szakasz záró időpontjától számított 40 nap alatt dönt;

- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 10 millió Ft – maximum 130 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

- az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt megítélt támogatási összeg legfeljebb 75%-ának – induló vállalkozások esetében legfeljebb 40%-ának – megfelelő előleget biztosít.


A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez;

- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;

- a projektek új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik a vállalati szférában.


A pályázati felhívás IDE kattitva tölthető le!