SZTNH szellemivagyon-diagnózis

Tisztelt Partnereink! A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala - az Európai Szabadalmi Hivatala támogatásával - térítésmentes szolgáltatást vezetett be azon vállalkozások részére, melyek a szellemi vagyonuk jogi védelmének biztosításában érdekeltek a nemzeti és nemzetközi versenyképességük megtartása és növelése érdekében.

A szellemivagyon-diagnózis szolgáltatás igénybevétele olyan innovatív vállalkozásoknak ajánlott, amelyek a kutatás-fejlesztés területén lépéseket tesznek és hatékonyan kívánják felhasználni a szellemitulajdon-védelem eszköztárát.

 

A felmérés iránti igényt a mellékelt "Jelentkezési lap" kitöltésével és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához való eljuttatásával (elektronikusan sztnh@hipo.gov.hu, levélben 1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 7.) jelezheti bármely innovatív kis- és középvállalkozás.

 

A felmérés alapja egy személyes interjú, amelynek célja a vállalkozás tevékenységének, fejlesztési elképzeléseinek a megismerése.

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala valamennyi tudomására jutott információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezel.

 

Bövebb információ az SZTNH szellemivagyon-diagnózisáról az SZTNH honlápján elérhető.