Egyéni kutatói és egyéb pályázati források

EGT és norvég alap pályázatok

Interreg

Visegrád alap támogatási program

EGT és norvég alap pályázatok


Az EGT Alap és a Norvég Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein mint donorországok által létrehozott finanszírozási mechanizmus. A Norvég Alap és az EGT Alap két olyan pénzügyi alap, amelyet az Európai Unió 15 tagországának társadalmi és gazdasági fejlesztésére hozott létre és tart fenn Izland, Liechtenstein és Norvégia. A donorországok az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, azonban nem tagjai az Európai Uniónak. Ennek következtében nem járulnak hozzá pénzügyileg az EU közös politikáihoz, viszont az Európai Gazdasági Térség országai közti különbségek kiegyenlítését a szolidaritás jegyében e külön támogatási alapokkal segítik. Az EGT és a Norvég Alap átfogó céljai a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítése a donorországok és a kedvezményezett országok között. Az EGT Alapot az államok közösen finanszírozzák, a Norvég Alapot pedig Norvégia önállóan finanszírozza.

További információk: http://www.norvegalap.hu/

 

 

Interreg

 

Az Interreg Europe elsődleges célja, hogy segítse a regionális és helyi önkormányzatok fejlődését és szakpolitika-alkotását Európa-szerte. Az Interreg megfelelő környezetet alakít ki a jó gyakorlatok megosztására, és elsődleges célja biztosítani, hogy az állami beruházások, az innováció és a megvalósítási törekvések fenntartható hatást gyakoroljanak az állampolgárok és a régiók számára. E cél elérése érdekében az Interreg Europe lehetőséget biztosít az európai regionális és helyi közintézményeknek, hogy megosszák gyakorlati ötleteiket és tapasztalataikat a különböző szakpolitikákat illetően, ezáltal javítva a polgáraik és közösségeik stratégiáit.

 

Az INTERREG kezdeményezés 3 alapvető és egymástól elsősorban az együttműködési területében különböző formája:

Határ menti együttműködés

Transznacionális együttműködés

Interregionális együttműködés

További információk: https://www.palyazat.gov.hu/interreg_kozossegi_kezdemenyezes

 

 

Visegrád alap támogatási program

 

A visegrádi Támogatási program a Visegrádi Együttműködésben (V4) részt vevő országok, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia közötti regionális együttműködést, valamint közép- és kelet-európai innovációs és fenntarthatósági projekteket támogatnak. Az elsődleges cél a visegrádi országok együttműködésének szorosabbra fűzése a közös kulturális, oktatási és tudományos, valamint innovációs projektek, intézményi és határ menti együttműködések, valamint az idegenforgalom területén.

A pályázható támogatási formák:

Visegrad Grant

Visegrad+ Grant

Strategic Grants

További információk: https://www.visegradfund.org/