SZTE részvételével működő klaszterek

A Szegedi Tudományegyetem 23 klaszter működésében vállal szerepet, ebből 21 a Dél –alföldi régióban-, 1 Budapesten-, és 1 Balatonfüreden található, mely jól tükrözi az egyetem térbeli kisugárzását. A klaszterekben való tagság lefedi az SZTE kulcskompetenciáit, és szinte minden kara számára reális „iparági” alternatívát tud biztosítani:

- 3P Műanyagipari, Csomagolástechnikai, Nyomdaipari Klaszter
- Alliance Klaszter
- ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter
- Biotechnológiai és Pharmakológiai Innovációs Klaszter (BioPharma)
- Dél-Alföldi Biomassza Hasznosítási Klaszter
- Dél-alföldi Biotechnológiai Innovációs Klaszter (DABIK)
- Dél-Alföldi Fenntartható Fejlődés Szolgáltató Klaszter (DAFESZK)
- Dél-alföldi Innovációs Tanácsadó Klaszter (DITAK)
- Dél-Alföldi Közlekedésfejlesztési Klaszter (DAKK)
- Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter (DATEK)
- Dél-alföldi Termálklaszter
- Dél-Alföldi Zöld Gépipari Technológia-fejlesztési Klaszter
- Ecostep Dél-alföldi Építőipari Klaszter a Fenntartható jövőért
- Első Magyar Polgári Biztonságvédelmi Klaszter
- Építőipari Kutatási, Innovációs és Technológiai - Transzfer Klaszter
- Goodwill Biotechnológiai Klaszter
- Havaria Környezet- és Egészségtechnikai Klaszter
- Hungaromed Dél-alföldi Regionális Egészségipari-turisztikai Klaszter
- Könnyűszerkezetes Építőipari Klaszter
- Magyar Klinikai Vizsgálati Klaszter
- PharmacoFood Dél-alföldi Élettudományi és Funkcionális Élelmiszeripari Klaszter
- PharmAgora Életminőség Klaszter
- Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter


3P Műanyagipari, Csomagolástechnikai, Nyomdaipari Klaszter

A 3P Klaszter az Alföld gazdasági fejlődésének motorjaként erősíti a műanyagipari, csomagolástechnikai és nyomdaipari ágazat hálózatalapú fejlődését, szinergikus együttműködését. Hozzájárul tagjai nemzetközi versenyképességének és eredményességének fenntartható növeléséhez. Az ágazati értékláncok mentén támogatja a vállalkozói, a tudományos és a non-profit szféra összekapcsolódását, az innovációtranszfert.

 


ArchEnerg Nemzetközi Megújuló Energetikai és Építőipari Innovációs Klaszter

Az ArchEnerg Nemzetközi Megújuló Energetikai és Építőipari Innovációs Klaszter 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy egy olyan megújuló energiaforrásokon és energiatudatosságon alapuló gazdasági-társadalmi modell kialakítását segítse elő, amely mind a zöld ágazatokban tevékenykedő vállalatokat, mind pedig a társadalom egészét előrébb vinné egy fenntarthatóbb jövő felé. Klaszterünk mind a négy alkalommal elnyerte az Akkreditált Innovációs Klaszter tanúsítványt.

A klaszternek jelenleg 85 tagja van: 77 KKV- mindegyikük szakértő a maga területén, öt nagyvállalat, és három tudományos intézmény- egyikük a Szegedi Tudományegyetem.

Az ArchEnerg Klaszter fennállása során kiterjedt tevékenységi hálózatot alakított ki. Elsődleges feladatának a klasztertagok megjelenésének és működésének segítését tekinti a stratégiai iparágakban. Ebbe beletartozik az infrastruktúrafejlesztés, a lobbi tevékenység, valamint a piacteremtés és keresletgenerálás is. Ehhez kapcsolódóan a lakossági szemléletformálást is célul tűzte ki, különösképpen a megújuló energiára és az energiahatékonyságra nézve.

Az ArchEnerg Nemzetközi Megújuló Energetikai és Építőipari Innovációs Klaszter honlapja elérhető: http://www.archenerg.eu


Dél-Alföldi Biomassza Hasznosítási Klaszter

A klaszter célja a Dél-alföldi régió vállalati exportjának növelése a biomassza innovatív technológiákon alapuló hasznosítása és a régió természeti erőforrásainak bevonása révén. Ezt a célt a klaszter biotechnológiai innovációk alkalmazása révén egyrészt a hagyományos gazdasági ágazatai exportképességének növelésével, (a gumitermékek és lucernapellet gyártásának bővítése), másrészt importkiváltó új ágazatok – úgy mint zöldáram és biotrágya granulátum – fejlesztésének előmozdítása révén kívánja elérni.

 

Goodwill Biotechnológiai Klaszter

A Goodwill Biotechnológia Klaszter (GBK) 2007-ben alakult közös marketing tevékenység ellátására, innovatív megoldások közös hasznosítása érdekében. Klaszterünk mára több mint 20 tagból áll, melyek többsége kis- és középvállalkozás. Legfőbb jellemzője olyan partnerek aktív együttműködése, melyek a biotechnológia, egészségipar területén tevékenykednek, vagy e területeket szolgálják ki (pl. bio-informatika, kutatás-fejlesztés). A GBK 2008-tól jogosult az Új Magyarország Fejlesztési Terv Pólus Programjának Akkreditált Innovációs Klasztere cím használatára.

Klaszterünk menedzsment szervezete a Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Kft.

A klasztertagok által közösen megvalósuló főbb K+F projektek:

· Generikus gyógyszerek, speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerek, egyedi összetételű étrend-kiegészítő készítmények fejlesztése, gyártása és forgalmazása.

· Daganatterápia kombinált mesterséges kromoszóma-őssejt kezeléssel.

· Szövetépítés: fogászati és ortopédiai implantátumok fejlesztése, tesztelése, gyártása és forgalmazása.

 

Havaria Környezet- és Egészségtechnikai Klaszter

A HAVARIA Környezet- és Egészségtechnikai Klaszter (HAVARIA) elsősorban a Dél-alföldi régió innovatív vállalkozásainak érdekvédelmi, stratégiai szövetsége. A klaszter tagjait non-profit módon segíti hozzá a piacra jutáshoz, források megszerzéséhez, profit-maximalizáláshoz, költségcsökkentéshez, tudás-áramoltatáshoz.

A szervezet fő célja a hazai környezet- és egészségiparban érdekelt, vagy potenciálisan érdekelt cégek tömörítése, közös érdekeik összehangolása, érvényesítése, együttes fellépésükkel piacképességük növelése, a cégek vezetőinek és alkalmazottainak szakmai megerősödése, nemzetközileg is látható méretű gazdasági és szakmai szövetség működtetése. Együttműködés a szakmai célokat segítő tudományos, kutató-fejlesztő és gazdaság-fejlesztő szervezetekkel.

 

PharmacoFood Dél-alföldi Élettudományi és Funkcionális Élelmiszeripari Klaszter

A klaszter a 2007-es megalakulása óta a klinikailag igazolt, egészségmegőrző funkcionális élelmiszerek piacra vitelén munkálkodik. A Klaszter (az évi közel 1 milliárd eurós bevételével) a dél-magyarországi régió legsikeresebb élelmiszer- ás agráripari, valamint biotechnológiai vállalatait fogja össze, amelyek azért szerveződtek, hogy a tudományos igénnyel kifejlesztett funkcionális élelmiszerek gyártásával világszerte kielégíthessék az egészségtudatos fogyasztók igényeit. A klaszter küldetése olyan növényi eredetű egészségvédő hatóanyagok kifejlesztése, amelyek szinte bármilyen élelmiszerhez hozzáadhatóak. A klaszter kutatócsoportja a csúcstechnológiájú kemo és bioinformatikai, valamint molekuláris biológiai eszközök segítségével olyan nemtoxikus, bioaktív növényi kivonatokat tartalmazó szinergikus keverékeket fejlesztett ki, amelyek képesek megelőzni vagy kezelni a jelenleg gyógyíthatatlan, degeneratív betegségeket.

 

Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter

A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter vezető szoftveripari kutatóközpontok, vállalatok és technológiai transzfer szervezetek összefogásának eredményeként alakult 2007-ben. A klaszter jelenleg 41 tagból áll, ezek közül 31 tag kis-és középvállalkozásnak minősül, 5 nagyvállalatnak, valamint a többi tag a közszférából kerül ki. A klaszter 2008. november 28-án szerezte meg az akkreditált innovációs klaszter címet. A klaszter célkitűzése, hogy a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) nemzetközi színvonalú tudásbázisára és a klaszter tagvállalatainak gyakorlati eredményeire támaszkodva üzleti együttműködések, innovatív fejlesztések és nemzetközi együttműködések révén előmozdítsa a tagvállalatok piaci és gazdasági eredményességét.

 

Alliance Klaszter

A klaszter az infokommunikáció iparágon belül szándékozik egyedi, korszerű, piaci sikerre alkalmas termékeket kifejleszteni. Korábban a szoftver elsősorban mint önálló eszköz lehetett termék, a felhasználó pedig a saját szakterületének a folyamatait igyekezett a szoftverhasználattal hatékonyabbá tenni. A klaszter törekvése ezzel szemben az, hogy az infokommunikációs technikai vívmányokat az egyes ágazatok folyamatainak a fejlesztésére, illetve új felhasználó igények létrehozására és kielégítésére alkalmazza, ezáltal új funkciókkal rendelkező új rendszerek jönnek létre. A korszerű technikai eszközök és módszerek behatolása a hagyományos iparágakba világszerte folyamatos, piaci sikerre csak ugyanilyen megközelítéssel lehet számítani.

 

PharmAgora Életminőség Klaszter

Az egészség- és gyógyszeripar területén aktív PharmAgora Életminőség Klasztert (akkor még Pharmapolis néven) 11 kis- és középvállalkozás hozta létre 2007-ben, azzal a céllal, hogy összefogja az alapító vállalatok piaci és fejlesztési tevékenységét és erősítse a piacon elfoglalt pozíciójukat. A Klaszter sikerének – számos fejlesztés megvalósítása, termékek piacra vitele, több hazai, és EU-s pályázat megnyerése - titka a tagok közti közel egy évtizedes együttműködésben, a közös piaci szegmens nyújtotta egységes piaci fellépésben és az innovatív ötletek precíz megvalósításában rejlik.

 

Dél-Alföldi Közlekedésfejlesztési Klaszter (DAKK)

A régió közösségi közlekedési társaságait, a sikerükben érdekelt kis és középvállalkozásokat, valamint a kapcsolódó tudományterületek képviselőit tömörítő Dél-Alföldi Közlekedésfejlesztési Klaszter (DAKK) 2009-ben alakult. A Dél-alföldi régió négy Volán vállalata, a Szegedi Közlekedési Társaság, 3i Kft, New Line Kft., Tisza Volán Taxi Kft. és a DEAK Zrt. kilenc alapító tag mellé időközben további hat társaság csatlakozott, így a jelenlegi taglétszám 15. Az együttműködés során a tagok többek között a közösségi közlekedés energiafelhasználásának racionalizálását, a közlekedésszervezés optimalizálását, az európai közforgalmi közösségi közlekedés referencia adatmodell alkalmazhatóságát, valós idejű információs rendszerek illesztési lehetőségeit valamint alternatív járműhajtási módok lehetőségeit vizsgálták.

 

Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter (DATEK)

A Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter a geotermikus energia területén működő, potenciálisan érdekelt vagy azzá tehető cégek, kutató-fejlesztő és gazdaság-fejlesztő szervezetek szövetsége. A Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter tevékenységi területe a geotermikus energia-felhasználáshoz kapcsolódó, azt megalapozó beruházás-támogató, projektfejlesztő, innovációs K+F tevékenység. A klaszter e feladatok gerincét a geotermikus energiatermelő rendszerek kialakítását illetve az így előállított energia komplex felhasználását célzó beruházások műszaki és gazdasági tervezésében mint szolgáltatáscsomagban határozza meg.

 

Dél-alföldi Termálklaszter

A Dél-alföldi Termálklaszter a Békés-, Csongrád-, Bács-Kiskun megye turisztikai szakembereit összefogó klaszter, akik főleg fürdők, szállodák, vendéglátó- , és szórakoztató egységek üzemeltetői.

 

Biotechnológiai és Pharmakológiai Innovációs Klaszter (BioPharma)

A Biotechnológiai és Pharmakológiai Innovációs Klaszter (röviden: BioPharm Klaszter) olyan egészségipari horizontális szakmai szerveződés, melynek tagjai együttműködési pontokat keresnek a közös és kölcsönös gazdasági előnyök megszerzése érdekében. A klaszter első sorban a résztvevő hazai innovatív KKV-k hálózati elvű együttműködésére épít, mindazonáltal nyitott az akadámiai partnerek, valamint a szakmai non-profit szervezetek részvételére az innovációs és gazdasági célok elérése érdekében.

 

Építőipari Kutatási, Innovációs és Technológiai - Transzfer Klaszter

Csongrád megye meghatározó, családi tulajdonban lévő építőipari vállalkozásai 2011. áprilisában az Építőipari Kutatási, Innovációs és Technológia - Transzfer (Építő KITT) Klaszter megalapítása mellett döntöttek. A klaszterben résztvevő vállalkozások nettó árbevétele meghaladja a 10 milliárd forintot, a foglalkoztatottak száma pedig közel 600 főt. A klaszter tagvállalkozások az eddig elkülönült tevékenységüket a jövőben komplexebb szolgáltatás keretében kívánják nyújtani. Reményeik szerint a hálózatos összefogás versenyelőnyt és új piaci területek elérését is eredményezi a tagvállalatok számára.

 

Hungaromed Dél-alföldi Regionális Egészségipari-turisztikai Klaszter

A HUNGAROMED KLASZTER keretében 28 csongrád megyei - főként az egészségügy és a turisztika területén tevékenykedő - cég/intézmény működik együtt azért, hogy kiváló minőségű egészségturisztikai szolgáltatást nyújtsanak. A Klaszter menedzser cége a Hungaromed Kft., amely adminisztratív, szervezési, PR és marketing feladatokat lát el. Vezető egészségügyi intézményünk a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja, az utazásszervezés területén a szakértelmet a Proko Travel utazási iroda biztosítja.

 

Könnyűszerkezetes Építőipari Klaszter

A klaszter célja, hogy a könnyűszerkezetes házépítéssel foglalkozó vállalkozók és vállalatok tevékenységét összefogja, és számukra széleskörű tájékoztatást biztosítson a tevékenységgel összefüggő valamennyi felmerülő kérdésben. A klaszter kapcsolatot teremt más hasonló céllal működő szervezetekkel, ezzel segítve a tagok szakmai kapcsolatrendszerének bővítését.

 

Magyar Klinikai Vizsgálati Klaszter

A Magyar Klinikai Vizsgálati Klaszter hét cég és a Szegedi Tudományegyetem együttműködésével 2010. január 31-én alakult a tagok kapacitásának összehangolása, közös marketing tevékenység ellátása céljából, illetve az innovatív megoldások közös hasznosítása érdekében. A tagoknak egy olyan nem önálló jogi személyiségű stratégiai szövetsége, ami közös szakmai érdekeken alapul, az együttműködésből adódó szinergikus hatások kihasználását célozza. Az operatív és adminisztratív tevékenységének hatékony ellátása érdekében a klasztertagok létrehozták a MKVK Klaszter Menedzsment Kft-t. A Klaszter legfőbb döntéshozó szerve a Taggyűlés, melynek tagjai a Klaszter Alapító tagok és Tagok által delegált 1-1 természetes személy valamint az MKVK Klaszter Management Kft. mindenkori ügyvezetője.

 

Dél-alföldi Innovációs Tanácsadó Klaszter (DITAK)

A Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat olyan dinamikus, tudásorientált hálózat, amely a tagok közötti bizalmon és együttműködési szinergián alapul. Célunk, hogy folyamatosan növekedve országos, majd kelet-európai jelentőségű hálózattá váljunk, miközben intenzív szakmai kooperációkon és a partneri kapcsolatokon keresztül biztosítjuk tagjaink akadálytalan hozzáférését a legújabb menedzsment módszerekhez, innovációs eredményekhez. A hálózat szándéka szerint az egyetemi képzés fejlesztésével, valamint a tagok erőforrásainak, kompetenciáinak hatékony és tudatos felhasználásával hozzájárul a Dél-alföldi Régió versenyképességének javulásához azáltal, hogy bekapcsolódik a regionális programozásba.

 

Első Magyar Polgári Biztonságvédelmi Klaszter

A Klaszter 2010. utolsó napjaiban alakult meg Szegeden a polgári biztonságvédelmi terület jelenlegi nehézségeinek enyhítése, megoldása érdekében.

Az alapító vállalkozások azon felismerése vezetett a Klaszter létrehozásához, hogy ma Magyarországon a biztonságvédelemmel foglalkozó vállalkozások többsége - méreténél, szellemi és anyagi tőkéjénél fogva is - nem meghatározói, hanem követői a világban zajló gazdasági és innovációs folyamatoknak. A “követő-státusz” következménye, többek közt, hogy itthon a világ élvonalához képest később, drágán kaphatóak a legújabb biztonságvédelmi eszközök és szolgáltatások, mivel a kifejlesztésének költségeit az innovátor piaci szereplők részben a magyar biztonságtechnikai szolgáltatókkal – és így végül az azokat felhasználókkal - fizettetik meg.

 

Dél-Alföldi Fenntartható Fejlődés Szolgáltató Klaszter (DAFESZK)

Az alakulás éve után további tizenkilenc csatlakozott taggal bővült a DAFESZK. A Dunántúl és Kelet Magyarország meghatározó hulladékgazdálkodásban érdekelt vállalatai csatlakoztak, így a Klaszter kilépett a Dél-magyarországi Régióból és jelentős országos szervezetté vált. A DAFESZK KLASZTER célja a Zöld energiában meghatározó és átfogó iparági úgynevezett superklaszter lenni, országos kompetenciával.