Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem jogosultságába tartozó iparjogvédelmi oltalmak fenntarthatóságáról

A Szegedi Tudományegyetem kiemelt hangsúlyt fektet a kutatói által a munkájuk során kifejlesztett találmányok és egyéb szellemi alkotások jogi védelemben részesítésére. Az Innovációs Igazgatóság minden szolgálati szellemi alkotás hasznosítása során az Egyetem számára legelőnyösebb megoldást igyekszik megtalálni, a kutatók anyagi érdekeinek védelméről pedig a jogszabályokon túl az Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata is gondoskodik.


Ennek ellenére nem zárható ki, hogy valamely találmány hasznosítása során olyan helyzet áll elő, hogy a jogi oltalom meglehetősen költséges fenntartása az Egyetem számára nem indokolt. Ez különösen abban az esetben fordulhat elő, ha az adott szellemi alkotás csak belföldön áll jogi oltalom alatt, nincs hasznosító partner és a piaci helyzet elemzéséből nem is várható, hogy a hasznosításra érdeklődés mutatkozzon. Pusztán magyar jogi oltalom, különösen szabadalom, esetén ugyanis a befektetők nem mutatnak érdeklődést a technológia iránt, főleg gyógyászati tárgyú szabadalmaknál, hiszen a magyar piac önmagában jelentéktelen egy gyógyszer- vagy gyógyászati segédeszköz-fejlesztés megtérüléséhez. A megfelelő hasznosítás hiányában pedig az oltalom költségeinek fedezése gazdaságilag nem indokolt.


Szem előtt kell tartani ugyanakkor a szabadalom fenntartásának egyéb (pl. pályázati indikátor) előnyeit is, a döntést tehát minden esetben csak gondos mérlegelés után hozhatjuk meg, amelyben az Innovációs Bizottságon keresztül az egyéb szempontok érvényre juttatására lehetőség nyílik.


Amennyiben az Innovációs Igazgatóság valamely szolgálati szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom megszüntetését látja szükségesnek, akkor a következő módon jár el.


Első lépésként az Igazgatóság az ügyet az Innovációs Bizottság elé terjeszti, amely a gazdasági és egyéb szempontok megvitatása után határozatban dönt arról, hogy az Egyetem az oltalmat fenntartja, vagy sem.


Amennyiben a Bizottság az oltalom fenntartását nem támogatja, az Egyetem - jogszabályi kötelezettségének eleget téve - fel kell, hogy ajánlja az oltalom ingyenes átruházását a szellemi alkotást létrehozó feltalálók számára. Az ingyenesség azt jelenti, hogy az átruházás nem ellenérték fejében történik, a fenntartás további költségeit azonban a feltalálóknak kell viselnie. Ez esetben azonban a költségeket a feltalálóknak, mint magánszemélyeknek kell viselniük, a számla is az ő nevükre érkezik és így nincs arra mód, hogy a költségeket pl. pályázati pénzből vagy ipari bevételből fedezzék. Ezért az átruházási folyamat keretében az Innovációs Bizottság által megszüntetésre ítélt szabadalmak esetében Egyetemünk a következő választási lehetőségeket kínálja a feltalálóknak:


  1. Költségátvállalás: a szellemi alkotás jogosultja továbbra is az Egyetem marad, így a költségszámlák az Egyetem nevére érkezhetnek, amelyek fedezését a feltalálók a továbbiakban átvállalják valamely, a saját rendelkezésükben álló keret terhére. Ebben az esetben az Igazgatóság költségviselési megállapodást köt a feltalálókkal, amelyben a szellemi alkotás további hasznosításában való részvétel formáját is rendezik.
  2. Átruházás: a szellemi alkotás jogsultjai a továbbiakban a feltalálók, mint magánszemélyek lesznek, és az oltalom fenntartási költségeit magánvagyonukból kell fedezniük. Ebben az esetben az SZTE átruházási szerződést köt a feltalálókkal és egyben értesíti a szabadalmi ügyvivőt a jogosult és a költségviselő megváltozásáról


A Szegedi Tudományegyetemen által alkalmazott szellemi alkotás menedzsment folyamatábrájának megtekintése


Oltalmi lehetőségek a szellemi tulajdon oltalmazásához