Szolgáltatások

A Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központja (IKIKK) az országban egyedülálló módon gyűjti össze és karolja fel az egyetem legkiválóbb kutatóit, kutatásait és projektjeit. Az IKIKK hat klaszterre épül, amelyek kutatási tudományterületenként (élő természettudományok, élettelen természettudományok, humán és társadalomtudomány) és az SZTE Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott fejlesztési területek szerint (oktatásfejlesztés, egészségügyi-klinikai fejlesztés és harmadik misszió) különülnek el. Az IKIKK célja az Egyetem innovációs teljesítményének tudatos növelése, valamint a kutatási eredmények gyakorlati hasznának fokozása, ezáltal erősítve az együttműködést a kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztéma szereplői között.

Az IKIKK működéséről bővebb információ az alábbi oldalon található: https://u-szeged.hu/ikikk/

 

Az SZTE IKIKK 3D Központjának célja, hogy a 3D nyomtatási és vizualizációs technológiák előnyei elérhetővé váljanak a hazai kutatóhelyek és fejlesztő műhelyek számára. Ennek megvalósításához a 3D nyomtatás teljes folyamatát lefedő szaktudást és professzionális high-tech technológiai környezetet kínálunk nem csak az SZTE kutatócsoportjainak, hanem az Egyetem falain kívül működő akadémiai és ipari szereplők számára egyaránt.

A 3D Központ komplex 3D nyomtatási képességet, a 3D nyomtatás teljes folyamatát lefedő szaktudást és professzionális high-tech technológiai környezetet kínál az élettudományok területén, elsődlegesen a személyre szabott gyógyításban tevékenykedő szakemberek számára, mind az oktatás/képzés, mind a kutatás/innováció, mind a know-how hasznosítás folyamatában.

A 3D Központ küldetése az SZTE oktatási, kutatási és innovációs teljesítményének növelése. A Központ célja, hogy olyan „best practice” modellt alakítson ki a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer szereplői között, amellyel igazolhatja a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának növekedését az innováció három, egymástól elválaszthatatlan, egymást támogató pillérén, a tudástermelés-tudástranszfertudáshasznosítás értékteremtő folyamatában.

A 3D Központ szolgáltatásairól a https://u-szeged.hu/ikikk/3dk oldalon tájékozódhat.

 

A SZTE Biobankja Magyarország első és egyetlen ISO 20387:2018 (Biotechnology — Biobanking) tanúsítással rendelkező biobankja. Az SZTE Biobank koordinálja, végzi és fejleszti a SZTE különböző intézeteiben gyűjtött biobanki minták disztribúcióját, gyűjtését, tárolását és felhasználását is, és egyfajta katalizátorként működik az ipari és akadémiai partnerek között. Az újonnan kialakított SZTE Biobank telephely komplex biobanki képességet, a biobanki tevékenység teljes folyamatát lefedő szaktudást és professzionális high-tech technológiai környezetet kínál, elsődlegesen a klinikai diagnosztikában, alap és alkalmazott klinikai kutatásban, onkológiai kutatásban, személyre szabott gyógyításban tevékenykedő szakemberek számára, mind az oktatás/képzés, mind a kutatás/innováció, mind a know-how hasznosítás folyamatában.

A Biobank működéséről és szolgáltatásairól bővebb információ a https://u-szeged.hu/bbank-en és a https://u-szeged.hu/biobank oldalon található.