Szolgáltatások

A Szegedi Tudományegyetem Innovációs Igazgatósága kiterjedt szolgáltatási portfoliójában olyan szolgáltatásokat vonultat fel, melyek segítséget nyújtanak a projektek széleskörű üzleti és iparjogvédelmi értékeléséhez, így segítve elő a technológiák sikeres hasznosulását.

A szolgáltatásokkal kapcsolatban bővebb információt kérhet e-mailben, vagy érdeklődhet további elérhetőségeinken.

Iparjogvédelmi szolgáltatásaink:

 

  • Újdonságkutatás: A találmány, ötlet újdonságának, illetve feltalálói tevékenységének vizsgálata szabadalmi és szakirodalmi adatbázisok felhasználásával.
  • Szabadalmazhatóság vizsgálata: A találmányok, ötletek vizsgálata olyan szempontból, hogy azok kielégítik-e a szabadalmi törvény által meghatározott szabadalmazhatósági feltételeket.
  • Szabadalomtisztasági vizsgálat (Freedom to operate): Annak vizsgálata, hogy egy adott megoldás, technológia hasznosítása egy adott országban, vagy országokban más védett jogaiba ütközik-e.
  • Iparjogvédelmi tanácsadás: Általános, vagy szakkérdésekre választ kereső tanácsadási tevékenység az iparjogvédelem területén, illetve az iparjogvédelmi oltalmi formákra vonatkozóan.

 

Üzleti, elemzési szolgáltatásaink:

 

  • Hasznosíthatósági jelentés készítése: Találmányok, műszaki megoldások elemzése azok üzleti hasznosíthatóságának szempontjából. Az elemzés során kitérünk műszaki és üzleti szempontok alapján is értékeljük a találmányokat.
  • Piackutatás: Technológiák, újítások, innovációk lehetséges piacainak felmérése és elemzése szakterületi adatbázisok segítségével.
  • Üzleti tervezés: Start-up vállalkozások üzleti tervezésének elősegítése.
  • Marketing terv készítés: Innovatív technológiákhoz kapcsolódó marketing terv készítés, iparjog-védelmileg alátámasztott márkaépítési és értékesítési stratégia kidolgozása.