Innovációs Igazgatóság

A Szegedi Tudományegyetemen a kutatás-fejlesztési és az innovációs feladatokat a Tudományos és Innovációs Rektorhelyettes irányításával a Rektori Hivatalhoz tartozó központi egységként az Innovációs Igazgatóság látja el.

Az Igazgatóság feladata az SZTE kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének, ipari kapcsolatainak menedzselése, népszerűsítése, az Egyetem szellemi tulajdon-portfoliójának építése, kezelése és hasznosítása. A hasznosítás érdekében az igazgatóság feladata a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó forrásszerzés ösztönzése, projektfejlesztés és a nyertes projektek megvalósításának szakmai támogatása. A feladatkörbe beletartoznak az egyéni kutatói ösztöndíjakhoz, a hazai pályázati kiírásokhoz, valamint az Európai Bizottság pályázataihoz kapcsolódó koordináló és támogató szakmai feladatok.


kfi-abra_20160802jpgAz Igazgatóság feladatai az alábbi főbb tevékenységek köré csoportosíthatók:


A technológia menedzsment feladata az egyetemi szellemitulajdon-portfolió kezelése és bõvítése. Ennek keretében az iparjogvédelmi oltalmi bejelentések előkészítése, a jogi háttér és az oltalmazási stratégia kialakítása, a szabadalmak menedzselése, illetve nemzetközi intézményi technológia transzfer együttműködések és a más szervezeteknek nyújtott innovációs tanácsadási szolgáltatások koordinálása. A K+F együttműködések menedzselése mellett az Igazgatóság aktívan közreműködik a hazai és nemzetközi ipari partnerekkel történő K+F szerződéskötési folyamatban.


A hazai és nemzetközi üzletfejlesztési tevékenység keretében az Igazgatóság feladata a szellemi alkotások piaci potenciáljának elemzése, üzleti koncepció, hasznosítási stratégia kialakítása, a lehetséges hasznosító partnerek felkutatása. Hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken, konferenciákon, nemzetközi technológiai partnertalálkozókon az egyetemi technológiák népszerűsítése, ismertetése.


Az ipari kapcsolatok menedzselése magába foglalja a stratégiai ipari partnerekkel, az egyetemi érdekeltségű spin-off vállalkozásokkal és az SZTE részvételével működő klaszterekkel való folyamatos kapcsolattartást. Az Igazgatóság célja az SZTE és az ipari szereplők együttműködésének hatékony támogatása, ennek érdekében ún. "egyablakos" elérhetőség és szolgáltatás biztosítása úgy az egyik, mint a másik fél számára. Célunk az ipari partnerek körében az SZTE kutatási kapacitásának kiajánlása, kutatási együttműködések és pályázati projektek ösztönzése, valamint a kutatási projektek ipari hasznosításának támogatása.


A K+F+I pályázati projektfejlesztés keretében hazai és nemzetközi pályázatokról informáljuk kutatóinkat, valamint az egyetem munkatársait, amelyek hozzásegítenek a tudományos tevékenységek fejlesztéséhez többletforrások bevonásával. Ilyen forráslehetőségek a Horizont Európa keretprogram, egyéni kutatói és oktatói ösztöndíjak, K+F+I konzorciumi kutatói pályázatok, valamint az Európai Bizottság pályázatai. A pályázati lehetőségek összegyűjtése mellett az Igazgatóság munkatársai kiemelt figyelmet szentelnek a projektfejlesztésre, amelyhez kapcsolódóan tanácsadást nyújtunk és pályázati összefoglalókat készítünk.


Kommunikációs tevékenységünk során tájékoztatjuk az Egyetem kutatóit a külsős szervezetektől érkezett megkeresésekről, a K+F+I-hez kapcsolódó aktuális pályázati felhívásokról, hírekről, eseményekrõl, valamint folyamatosan frissítjük az egyetemi honlap K+F+I oldalainak tartalmát. Az Igazgatóság koordinálja az innovációs rendezvények, képzések szervezését és lebonyolítását, amelyek során népszerűsíti az egyetem kutatás-fejlesztési tevékenységét, valamint eredményeit. A pályázatokon és kutatói ösztöndíjakon való eredményes szereplés érdekében pályázati tájékoztató előadásokat, illetve képzéseket szervezünk.


Amennyiben kérdése van, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal: Igazgatóság elérhetõségei.