Projektfejlesztés

Az Innovációs Igazgatóság feladatai közé tartozik a Szegedi Tudományegyetem tudásbázisának alapkövét jelentő kutatási tevékenységek támogatása és az ebből született eredmények piaci hasznosításának előremozdítása.


A projektfejlesztési tevékenység során az igazgatóság összegyűjti, minősíti, és különböző szolgáltatásaival támogatja az Egyetemen keletkezett projektötleteket, annak érdekében, hogy az azok eredményeként előálló új technológiák, módszertanok, termékek az egyetem számára piaci értékkel bíró szellemi tőkeként hasznosításra vagy értékesítésre kerüljenek.


A projektfejlesztési rendszer célja, hogy az SZTE kutatási misszióján túl képes legyen az ipari igényekhez igazodó értékes projektek fejlesztésére a vállalkozó egyetemmé válás szellemében.


A projektfejlesztés során az alábbi támogató tevékenységekkel segítjük a különböző stádiumban lévő és különböző igényekkel rendelkező projektötletek, projektjavaslatokat.


• Ipari kapcsolati menedzsment

- Ipari igények és kapcsolatok felderítése, együttműködések generálása, kapcsolatépítés

• K+F ipari / kutatói együttműködések koordinálása

- Közös ipari K+F projektek vagy egyéb K+F megrendelések generálása és koordinálása

Technológiamenedzsment

- Technológia értékelése, továbbfejlesztésének támogatása menedzsment eszközökkel

• Üzleti modellezés

- Piacelemzés, versenytárselemzés, üzleti modellezésben való részvétel

• Forrásbevonási lehetőségek feltérképezése

- A projektekhez kapcsolódó lehetséges pályázati vagy egyéb külső források feltárása

• Kutatási eredmények disszeminációja, marketing tevékenységek

- Kiadványok, információs anyagok készítése, konferencia megjelenések biztosítása, web-es felületen történő népszerűsítés

• Iparjogvédelem

- Oltalmazási stratégia kialakítása, szabadalmi és/vagy egyéb oltalom megszerzése

• Jogi támogatás

- Szerződések, titoktartási megállapodások előkészítése, a K+F tevékenységekhez kapcsolódó jogi tanácsadás

• Kutatásmenedzsment, SZTE belső erőforrások szervezése

- Belső kapacitások szervezése a projektjavaslat „in-house” továbbfejlesztése érdekében

• Egyéb inkubációs tevékenységek

 


Felhívjuk kutatóink figyelmét, hogy projektötleteiket és projektjavaslataikat az alábbi módon juttathatják el hozzánk:
e-mailben: inno@szte.hu