Újabbprojektfejlesztési időszak indul a GINOP pályázatokra vonatkozóan

Várakozásainknak megfelelően megjelent a „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” (GINOP 2.3.2), illetve a „Kutatási infrastruktúra fejlesztése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” (GINOP 2.3.3.) című konstrukciókra vonatkozóan kérhető KFI szakpolitikai vélemény benyújtási határideje, mely a GINOP 2.3.2. konstrukció esetében 2016. június 6-a, illetve a GINOP 2.3.3. esetében 2016. június 13-a


Egyetemünk – az első körös folyamathoz hasonlóan – felkészült és megalapozott projektelképzelésekkel kíván pályázni. Ehhez várjuk

  1. mindazon projektvezetők tájékoztató visszajelzését, akik az első véleményezési folyamat során nem kaptak támogató véleményt, azonban a vélemény alapján vállalják projektjük átdolgozását, bővítését
  2. mindazon új projektjavaslatok benyújtását, amelyek az első véleményezési folyamat óta formálódtak jól definiált kutatási projekt elképzeléssé.

Mind az átdolgozandó projektek, mind az új projektötletek vonatkozásában - a korábbi gyakorlathoz hasonlóan - előminősítési folyamatot indítunk a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság és a Pályázati Iroda részvételével. Az első véleményezési eljárás tapasztalatai alapján az alábbi szempontok szerepelnek az NKFI Hivatal bírálatában kiemelt jelentőséggel:

  1. A projekt kutatási területének illeszkedése, kapcsolódása az adott nemzetközi kutatási terület meghatározó irányaihoz: egyértelmű újdonság / újszerűség preferált.
  2. A projektet megalapozó, megelőző nemzetközi tudományos eredmények: minél részletesebb előzetes eredmények és nemzetközi vezető kutatói kör (el)ismertsége szükséges.
  3. A kutatási kérdéskör elemzési / vizsgálati részletezése: pontos, egyértelműen definiált kutatási feladat meghatározás és teljesíthető eredmény kimenet megadása szükséges.
  4. A kutatási projektek tématerületeinek a hazai versenyképes tudományterületekhez kell illeszkednie: a tudományterületi „fősodor”-ba jelentős tudományos minősítés mentén kapcsolódó projektek élveznek előnyt.
  5. Az egyes GINOP prioritásokhoz projektelképzelést benyújtó szakmai vezető kollégák leterheltsége, azaz a humán szakmai megvalósíthatóság jelentős vizsgálati szempont.

 

A GINOP 2.3.2. „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” c. pályázati kiírást és annak rövid kivonatát az alábbi linkre kattintva tudják letölteni:

http://www.inno.u-szeged.hu/projektfejlesztes/strategiai-kf-muhelyek-kivalosaga-ginop-232-15

 

Az NKFIH hivatalos közleményét a módosult határidőkre vonatkozóan az alábbiakban olvashatják:

http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/ujra-megnyilik-kfi


Kérjük a projekt javaslataik kidolgozása során vegyék figyelembe a felhívásban és az abból összeállított rövid kivonatban szereplő pályázati szempontokat, speciális korlátokat!

A GINOP 232-es projektötleteiket az alábbi on-line adatlap segítségével tudják eljuttatni a KFII részére:

http://www.inno.u-szeged.hu/projektfejlesztesi-adatlap