NTP-INNOV-21-0234 pályázat zárása az SZTE-n

A Szegedi Tudományegyetem a Nemzeti Tehetség Program pályázatának segítségével támogatta hallgatóit az innovatív tanulási környezet kialakítása és továbi komplex tehetségsegítő programok megvalósítása mentén a projektm egvílósítási időszaka alatt.

Az NTP-INNOV-21-0234 azonosító számú pályázat keretein belül számos szakmai program és vállalás megvalósításra került, melyek közül a legjelentősebbek:

 

-A felsőoktatási intézmény által önállóan vagy más felsőoktatási intézményekkel, illetve szakmai, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal működtetett, a tehetséges hallgatók képességeinek kibontakoztatását, kutatói, szakmai és kulturális készségeinek fejlesztését, a kiváló hallgatók sikeres pályafutásának elősegítését célzó komplex tehetséggondozó programok, különös tekintettel a műszaki, természettudományi, matematikai és informatikai (MTMI) képzési területekre. Rövidebben egy Co-creation módszertan mentén megvalósuló, valós problémához kapcsolódó kihívások lebonyolítása zajlott le az időszak alatt.

 

- Legalább 60 órás, az egész tanéven átívelő, projektközpontú műhelyfoglalkozás-sorozat megvalósítása, amelynek zárásaként olyan innovatív és megvalósítható eszköz prototípusának elkészítése, modellezése történik meg, amely hozzájárul egy tehetségterület fejlesztő eszköztárának bővítéséhez, vagy olyan szemléletformáló játék jön létre, amelynek célja a tehetségéletút bemutatása, segítve a tehetségbarát szemléletmód elterjesztését a tehetségígéretek, tehetséges gyerekek önbecsülésének erősítésével.

 

A képzési alkalmakon számos tehetséges fiatal vett részt, és élt a program nyújtotta lehetőséggel.

 

ntp_logo_2022_alap2_kisebb_kerettel KIM_logo_color