Nemzetközi innovációs szervezetek

A Szegedi Tudományegyetem számos technológia transzfer tevékenység köré szerveződött nemzetközi szervezet tagja. A szervezetek központi célja a technológia transzferhez és tudásátadáshoz kapcsolódó együttműködések intézményes kereteinek biztosítása, továbbá a nemzetközi konferenciákon történő személyes tudásátadás és kapcsolatépítés elősegítése. Az alábbiakban azokat a jelentősebb nemzetközi szervezeteket mutatjuk be, melyeknek a Szegedi Tudományegyetem is tagja.


Association of European Science & Technology Transfer Professionals

1999-ben szakemberek egy nemzetközi csoportjának kezdeményezésére alakult meg az ASTP, mint non-profit egyesület. Célja, hogy a gyorsan fejlődő technológiatranszfer területén közreműködő tudományos szekembereknek olyan találkozóhelyet biztosítson, ahol megismerhetik egymást, kicserélhetik tapasztalataikat, tájékozódhatnak az aktuális hírekről, eseményekről illetve részt vehetnek a számukra szervezett rendezvényeken, konferenciákon, workshopokon.

Az egyesület küldetése, hogy professzionalizálja és elősegítse a technológiatranszfert a tudományos és az ipari szféra között Európában.

A Hágában székelő szervezet gyorsan növekszik: ma már közel 400 tagot számlál és 30 országban van jelen.The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM)

A szervezet kutatók, egyetemi oktatók, üzletemberek, szakértők és más, az innováció-menedzsmentben jártas szakemberek világhálózata.

Célja az innováció-menedzsment területén tevékenykedő kiválóságok világméretű hálózatának kialakítása, a tagjai közötti együttműködés megerősítése illetve folyamatos előtérben tartózkodás az innováció és a kutatás területén. Mindezen céljait a szervezet a nemzetközi konferenciákon, regionális rendezvényeken, publikációkon, együttműködésen alapuló kutatási projekteken és a tagok részére nyújtott egyéb szolgáltatásokon keresztül valósítja meg.


ProTonEurope

A Public Research Organisation's Technology Offices's Network (ProTonEurope, http://www.protoneurope.org/) olyan technológiatranszferrel foglalkozó irodák és szervezetek új páneurópai hálózata, melyek egyetemekhez és egyéb állami kutatóhelyekhez tartoznak az Európai Unióban, a tagjelölt és a már társult országokban.

A hálózat célja tagjainak segítése teljesítményük fokozásában a tudásnak, a megfelelő módszereknek, a szakanyagok terjesztésének, tréningeknek és más hasznos programok szervezésének cseréjén keresztül. Ehhez segítséget nyújt a honlapon található kommunikációs platform, ahol a regisztrált tagok hozzájuthatnak a megfelelő információkhoz.

A ProtonEurope-t, mint kezdeményezést az Európai Bizottság alapította 2003-ban és a Gate2Growth program égisze alatt működteti.


Licensing Executives Society International (LESI Inc.)

E nonprofit jellegű nemzetközi egyesületet 1965-ben alapították az USA-ban abból a célból, hogy erősítse a magas színvonal, szakértelem, és etika alkalmazását azon személyek körében, akik hazai vagy nemzetközi szinten elkötelezettek a technológia vagy más szellemi tőke transzferének illetve szabadalmazásának ügyében. Célja továbbá, hogy felismertesse a szabadalmazás előnyeit a kormánnyal, a kutatókkal, az üzleti világgal és a hivatalos szervezetekkel, melynek érdekében egy olyan környezetet teremt, ahol a szabadalmazási tevékenység felvirágozhat. A szervezet feladata a tagság segítése a tudás, a képességek és a technikák fejlesztésében, tájékoztatás és tanácsadás üzletemberek, kutatók és kormányzati szervek részére a szabadalmazás fontosságáról, a magas szakmai normáról, illetve a tagság felhasználásának értékességéről, valamint olyan törvények, szabályok és eljárások kialakítása, melyek előmozdítják a szabadalmazást.