banner-innovacios-dij

SZTE Innovációs díj - Pályázati felhívás

A Szegedi Tudományegyetem Tudományos és Innovációs Rektorhelyettese a 184/2015. számú Szenátusi Határozat alapján pályázatot hirdet a Szegedi Tudományegyetem Innovációs díj elnyerésére.

1. A Pályázat célja:

Az egyetem azon kutatóinak, valamint hallgatóinak támogatása, akik az egyetemhez kötődő kutatómunkájuk során olyan tudományos eredményt, innovatív megoldást dolgoztak ki, amely szellemi alkotásnak minősül és üzleti szempontból hasznosítható lehet.

Szellemi alkotás: az az alkotás, amely alkalmas arra, hogy szerzői jogvédelem, illetve az a műszaki megoldás, amely alkalmas arra, hogy iparjogvédelmi oltalom (szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, formatervezési mintaoltalom, topográfiaoltalom) tárgyát képezze, valamint a know-how.


2. Kategóriák:

 • Leginnovatívabb TDK munkáért
 • Leginnovatívabb PhD munkáért
 • Leginnovatívabb kutatómunkáért a műszaki tudományok területén
 • Leginnovatívabb kutatómunkáért a természettudományok és élettudományok területén
 • Leginnovatívabb kutatómunkáért a bölcsészettudományok és társadalomtudományok területén.

3. Pályázni lehet:

 • (PhD és TDK munka esetén is) bármilyen tudományterületen olyan új, innovatív megoldással, amely szellemi alkotásnak minősül és üzleti szempontból hasznosítható lehet
 • egyénileg, PhD és TDK munka esetén a témavezetővel közösen.

 

4. Pályázók köre:

 1. Leginnovatívabb TDK munkáért: Pályázhatnak a Szegedi Tudományegyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, TDK munkában résztvevők a témavezetőjükkel közösen.
 2. Leginnovatívabb PhD munkáért: Pályázhatnak a témavezetőjükkel közösen a Szegedi Tudományegyetem doktorandusz hallgatói, doktorjelöltjei, továbbá témavezetőjükkel közösen azok a PhD fokozattal rendelkezők, akik a pályázat benyújtásának évében, vagy az azt megelőző évben védték meg értekezésüket
 3. Leginnovatívabb kutatómunkáért a műszaki tudományok területén: Pályázhatnak azok a Szegedi Tudományegyetemen foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező személyek vagy e személyekből álló olyan kutató közösségek, amelyek a műszaki tudományok területén kutatómunkában vesznek részt, vagy e terület innovatív terméke létrehozásában közreműködtek.
 4. Leginnovatívabb kutatómunkáért a természettudományok és élettudományok területén: Pályázhatnak azok a Szegedi Tudományegyetemen foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező személyek vagy e személyekből álló olyan kutató közösségek, amelyek a természettudományok és/vagy élettudományok területén kutatómunkában vesznek részt, vagy e terület innovatív terméke létrehozásában közreműködtek.
 5. Leginnovatívabb kutatómunkáért a bölcsészettudományok és társadalomtudományok területén: Pályázhatnak azok a Szegedi Tudományegyetemen foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező személyek vagy e személyekből álló olyan kutató közösségek, amelyek a bölcsészettudományok vagy társadalomtudományok területén kutatómunkában vesznek részt, vagy e terület innovatív terméke létrehozásában közreműködtek.

 

5. A pályázat benyújtásának formai követelményei:

Az alábbi dokumentumok teljes körű benyújtása jelenti a formai követelmények teljesítését:

 1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap aláírva (pályázati adatlap letöltése)
 2. Önéletrajz(ok) (Europass formátumban) aláírva
 3. A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteit képező nyilatkozatok, kitöltve, aláírva (4 db) (nyilatkozatok letöltése)
 4. A pályázat szakmai anyagának terjedelme maximum 7 gépelt oldal becsatolva, amely tartalmazza:
 • Műszaki leírás: a szellemi alkotás műszaki leírása a kulcsszavak külön megjelölésével, illetve amennyiben ismert, a megoldáshoz legközelebb álló referencia megjelölésével (pl. szabadalmi bejelentés száma, fotó) maximum 5 oldal terjedelemben, magyar nyelvenA leginnovatívabb kutatómunkáért egyéb tudományterületeken díjra pályázók esetében a szellemi alkotás leírása, a szellemi alkotás részletes megjelenítése.
 • Hasznosítás: a szellemi alkotás ipari alkalmazhatóságának, felhasználási lehetőségeinek leírása, valamint a hasznosításra vonatkozó elképzelések ismertetése maximum 2 oldal terjedelemben, magyar nyelven.

Az 5. c) pontban hivatkozott kötelezően csatolandó mellékletek képező nyilatkozatok a következők:
 • Nyilatkozat a pályázatban megjelöltek elismeréséről
 • Nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséről
 • Nyilatkozat a személyes adatok, valamint kép és/vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozataláról
 • Nyilatkozat média megkeresésre vonatkozóan

 

Hiánypótlásra nincs lehetőség!


A formai követelményeknek meg nem felelő pályázatok nem kerülnek értékelésre .

Nyertes pályázatok száma kategóriánként 1db.


6. Benyújtás formája: 


Kizárólag elektronikus formában, az 5. pontban felsorolt, eredeti, aláírt dokumentumokat egymást követő sorrendben tartalmazó, 1 db. dokumentumként, az inno@rekt.szte.hu email címre 2016. március 01., 24:00 óráig.

A szkennelési, mentési hibából eredő rossz és értékelhetetlen minőségű dokumentum megléte formai hiányosságnak minősül és nem kerül értékelésre.

 

7. Értékelés menete:


A beérkezett pályázatokat az SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatósága érkezteti, majd ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a pályázati kiírásban megjelölt formai feltételeknek. A pályázók e-mail-en visszajelzést kapnak a pályázat formai befogadására vonatkozóan.


Ezt követően a formailag megfelelő pályázati dokumentumokat az Innovációs Igazgatóság az Innovációs Bizottság elé terjeszti, amely az értékelési szempontok pontozása alapján sorrendet állít fel. A sorrendre vonatkozó javaslatot a Tudományos és Innovációs Rektorhelyettes a Dékáni Kollégium elé terjeszti, amely dönt a nyertes pályázatról kategóriánként. A Dékáni Kollégium döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs. 

Az SZTE Innovációs Díj adományozásának feltétele, hogy kategóriánként legalább 3 db formailag megfelelő és tartalmilag értékelhető pályázat határidőben benyújtásra kerüljön az Innovációs Igazgatósághoz. Ennek hiányában a díj nem adományozható az adott évben.

8. Értékelési szempontok:

 1. Pályázó ötlet, annak újszerűsége, eredetisége
 2. Projekt célkitűzése, szakmai és műszaki színvonala, megvalósíthatósága
 3. Hasznosíthatósága
 4. Piaci igények, lehetőségek
 5. Megoldás kidolgozottsági foka
 6. Potenciális társadalmi hatása

9. Díj:


Kategóriánként a nyertes pályázó oklevelet és pénzjutalmat kap.


A pénzjutalom mértéke kategóriánként:

 1. Leginnovatívabb TDK munkáért 250.000 Ft, amely hallgatói bruttó bérként kerül kifizetésre.
 2. Leginnovatívabb PhD munkáért 400.000 Ft, amely hallgatói bruttó bérként kerül kifizetésre.
 3. Leginnovatívabb kutatómunkáért a műszaki tudományok területén bruttó 800.000 Ft, hozzáférés elkülönített témaszámon, az SZTE-n hatályban lévő pénzügyi elszámolási szabályok betartása mellett.
 4. Leginnovatívabb kutatómunkáért a természettudományok és élettudományok területén bruttó 800.000 Ft, hozzáférés elkülönített témaszámon, az SZTE-n hatályban lévő pénzügyi elszámolási szabályok betartása mellett.
 5. Leginnovatívabb kutatómunkáért a bölcsészettudományok és társadalomtudományok területén bruttó 800.000 Ft, hozzáférés elkülönített témaszámon, az SZTE-n hatályban lévő pénzügyi elszámolási szabályok betartása mellett.

A 2016. évi díjátadására a Szegedi Tudományegyetem Innovációs Napján (várhatóan 2016. április végén vagy május elején) kerül sor.

A pályázati felhívás PDF formátumban történő letöltéséhez kattintson a következő hivatkozásra:
Pályázati felhívás letöltése

További kérdéseivel forduljon a kutatás-fejlesztési és innovációs igazgatóhoz:

Pitó Enikő
E-mail: inno@rekt.szte.hu
Telefon: +36 (62) 546-702

MELLÉKLETEK:

1. sz. melléklet – Pályázati adatlap-minták, kategóriáknak megfelelően

2. sz. mellékelt- kötelezően csatolandó mellékleteket képező nyilatkozat minták:

 • 1. sz. nyilatkozat a pályázatban megjelöltek elismeréséről
 • 2. sz. nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséről
 • 3. sz. nyilatkozat a személyes adatok, valamint kép és/vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozataláról
 • 4. sz. nyilatkozat média megkeresésre vonatkozóan

Szeged, 2016. január 22.


A 2016-os évben kihirdetett Innovációs Díj nyertesei megtekinthetőek IDE kattintva!