banner

Horizon 2020 szakmai konferencia - beszámoló

A Szegedi Tudományegyetem Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatósága 2015. szeptember 17-én rendezte meg a „Mérlegen az eddigi tapasztalatok és a jövőbeni lehetőségek”- Horizon 2020 szakmai konferenciát. A rendezvény célja a H2020 programmal kapcsolatos pályázati tudás fejlesztése, az eddigi tapasztalatok cseréje, valamint a 2016-2017-es munkaprogramok és várható kiírások ismertetése volt.


A konferencia ahhoz kívánt hozzájárulni, hogy minél több pályázó, kutató és ipari partner szerepeljen sikeresen a következő évek kiírásaiban, így az SZTE kiemelt kutatói osztották meg nyertes pályázataik során szerzett tapasztalatikat a hallgatósággal. Csuzdi Szonja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főosztályvezetője beszámolt hazai és ezen belül is a Szegedi Tudományegyetem által elért eredményekről a program első két éves időszakára vonatkozóan és felhívta a figyelmet, hogy óriási az érdeklődés a program kiírásaira, így a pályázóknak még az FP7 keretprogramban tapasztalthoz képest is erősebb versenyben kell helytállniuk. Ezen felül pályázati bírálók mutatták be a programban alkalmazott értékelői rendszer sajátosságait, kritériumait, továbbá az eddig beadott pályázatok kapcsán felmerült legfontosabb hibákat, tapasztalatokat. A 2016-2017-es munkaprogramok tervezetei a délután folyamán a Nemzeti Kapcsolattartók által kerültek részletes bemutatásra, melyek többek között az intelligens technológiák, az agrárinnováció és az élettudományok több területét is érintették.


A konferencia előadásai letölthetőek az alábbi linkeken:

Csuzdi Szonja, főosztályvezető, Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, NKFI Hivatal
Nemzetközi partnerségek és konzorciumépítési lehetőségek a Horizont 2020 programban


Dr. Gál József egyetemi docens, Dr. Tóth István Tibor főiskolai docens, Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki kar
ELIPTIC projekt bemutatkozása, nyertes pályázói tapasztalatok


Dr. Sebők András, Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Sikeres bekapcsolódás és részvétel a HORIZON 2020 és más európai programok kiírásaira pályázó konzorciumokban


Dr. Bulkai Dénes, elnök, ArchEnerg klaszter
Bírálói tapasztalatok a Horizon 2020 program kapcsán


Prof. Dr. Széll Márta, egyetemi tanár, tudományos és külkapcsolati dékánhelyettes, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar
MOLMEDEX projekt bemutatkozása, nyertes pályázói tapasztalatok


Borvölgyi Katalin, EU szakreferens, Lángné Petruska Szidónia, pályázati szakreferens, Magyar Tudományos Akadémia

„Az Európai Kutatási Tanács (ERC) aktuális pályázatai"

"Az ERC pályázatok eddigi magyar eredményei”


Bottka Sándor, Nemzeti Kapcsolattartó, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Jövőbeni és Feltörekvő Technológiák (FET) és Információs és kommunikációs technológiák (ICT)


Mészáros Gergely, Nemzeti Kapcsolattartó, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nanotechnológiák, korszerű anyag- és gyártási technológiák, biotechnológiai alapú ipari folyamatok


Rátzné Dr. Ludányi Ágnes, Nemzeti kapcsolattartó, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás és tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság


Szenes Áron, Nemzeti kapcsolattartó, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Egészség, demográfiai változások és jólét


Kápli Balázs, Nemzeti Kapcsolattartó, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Adminisztratív, jogi és pénzügyi kérdések a H2020 pályázatok kapcsán



A Horizon 2016-2017-es munkaprogramok IDE kattintva tekinthetőek meg és tölthetőek le!

Forrás: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17


Médiamegjelenések:

NKFIH

SZTE Hírportál

Promenad.hu



Galéria

H2020_galeria