A Szegedi Tudományegyetem kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének menedzselése

A Szegedi Tudományegyetemen a kutatás-fejlesztési és innovációs feladatokat, amelybe beletartozik az SZTE ipari kapcsolatainak menedzselése, kutatói tevékenység népszerűsítése, a szellemi tulajdon-portfoliójának építése, kezelése és hasznosítása, az Innovációs Igazgatóság látja el. A hasznosítás érdekében az Igazgatóság feladata a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó forrásszerzés ösztönzése, projektfejlesztés és a nyertes projektek megvalósításának szakmai támogatása. A feladatkörhöz tartoznak továbbá az egyéni kutatói ösztöndíjakhoz, a hazai K+F pályázati kiírásokhoz, valamint az Európai Bizottság pályázataihoz, kiemelten a Horizont Európa Keretprogramhoz kapcsolódó koordináló és támogató szakmai feladatok.


Az SZTE szabadalmi portfóliójában 40 db szabadalom, 52 db know-how, 2 db használati mintaoltalom, 5 db védjegy és 4 db tanúsító védjegy található, melyek közül számos már üzleti hasznosításra került licencia megállapodásokon, illetve az erre a célra alakult spin-off vállalkozásokon keresztül. Jelentős, az évek során növekedő tendenciát mutat az ipari partnerek kutatás-fejlesztési igényeinek teljesítése érdekében végrehajtott kutatási tevékenység. Az SZTE partnerei között számos hazai és nemzetközi nagyvállalat található.
 

SZTE Spin-off vállalkozásai:

CE Optics Természettudományi és Kutató Kft
Első Magyar Biogáz Kft.
Hilase Kft.
InnoGeo Nonprofit Közhasznú Kft.
Nanocolltech Kft.
SMART Dental Fogtechnikai Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Tonosoft Orvostechnikai és Kutatás
Fejlesztési Kft.

Adamant Laser Kft.

Kiemelt hazai és nemzetközi ipari partnerek:

Egis Gyógyszergyár Zrt.
Ericsson Hungary
GE Healthcare Magyarország
Magyar Telekom Nyrt.
Mol Nyrt.
Nokia
Richter Gedeon Nyrt.
Solvo Biotechnológiai Zrt.
Telenor Magyarország Zrt.
Teva Magyarország