„Zöldforrás”Biogáz Erőmű

A biogáz szerves anyagok mikróbák által anaerob (levegőtől elzárt) körülmények között történő lebontása során képződő gázelegy. Körülbelül 45-70% metánt, 30-55% széndioxidot, nitrogént, hidrogént, kénhidrogént, ammóniát és egyéb maradványgázokat tartalmaz (pl.: sziloxán, metil-merkatánt). A biogázt hatalmas energiatartalma miatt energiatermelésre lehet hasznosítani. A biogáz energiatartalmát a metántartalomból lehet következtetni: 1m3 metán 9,94 kWh energiát tartalmaz, mely hozzávetőlegesen 0,6 l tüzelőolaj energiájával egyenértékű.

 

A 2008 és 2012 között megvalósult Zöldforrás Energia Projekt a Szegedi Tudományegyetem és az EDF DÉMÁSZ Zrt. között komoly múltra visszatekintő kutatási és innovációs-szabadalmi együttműködés egy gyakorlat életben is megvalósuló eredménye, mely az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt elsődleges célja volt, hogy a környezetszennyező sertéshígtrágyából kinyert biogázra alapított kogenerációs, megújuló kiserőmű létesüljön Szeged térségében, ami villamos- és hőenergia szolgáltatást nyújt.

 

Az SZTE Biotechnológiai Tanszéke kidolgozott is ismert módszereknél hatékonyabb eljárást biogáz előállítására, amely eljárás tökéletesítését az EDF DÉMÁSZ Zrt. pénzügyileg támogatta. A sikeres laboratóriumi és demonstráció kísérleti eredmények üzemi igazolása érdekében az SZTE és az EDF DÉMÁSZ Zrt. közösen elhatározta és finanszírozta egy prototípus biogáz erőmű létesítésének előkészítését, mely létrehozta – a biogáz erőmű megvalósításában és működtetésében érdekelt helyi partnerek bevonásával – a Zöldforrás Energia projekttársaságot.

 

Az egyébként környezetszennyező sertéshígtrágya fontos alapanyaga az erőműnek, a keletkezet hőenergia egy része a Pigmark Kft. sertéstelepének malacnöveldéjében hasznosul. és a közeljövőben a Karotin Kft. terményszárítója is képes lesz az erőműben keletkező hőt hasznosítani.